Woning verkopen: verplichtingen, regels, voorwaarden, mitsen en maren

Bij het kopen van een huis zijn er veel verplichtingen, regels en voorwaarden. Wees hiervan op de hoogte. Zodat je niet voor ongewenste verassingen komt te staan. Dit zijn de belangrijkste regels voor het (ver)kopen van je huis.

Wat houdt de meldingsplicht in?

Bekende gebreken die niet direct zichtbaar zijn moet je melden als verkoper zijnde. De onderhoudstoestand moet duidelijk zijn voor potentiële kopers. Voorbeelden: gebreken aan fundering, lekkage en aanschrijvingen gemeente. De verkoper is verplicht melding te maken van alle onzichtbare gebreken. Tot aan de eigendomsoverdracht bij de notaris.

Wat houdt onderzoeksplicht in?

Naast de meldingsplicht van verkoper heeft de koper de plicht voldoende onderzoek te verrichten: onderzoeksplicht. Alle zichtbare gebreken of openbare informatie die voor de koper te achterhalen zijn, hoeven niet te worden medegedeeld. Daarom kun je het beste als potentiële koper een aankopend makelaar inschakelen.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die een koper kan verbinden aan een voorstel. Middels de overeengekomen voorbehoud(en) heeft de koper een escape de aankoop van de woning te ontbinden. Met andere woorden: je kunt als koper voorwaarden stellen wanneer je een woning koopt. Als hier niet aan voldaan wordt, heb je de mogelijkheid de woning om af te zien van de koop. Dit heeft meestal betrekking op het verkrijgen van een financiering, Nationale Hypotheek Garantie of een bouwtechnische keuring. Bovendien moet dit worden opgenomen in de koopovereenkomst.

Wat houdt 3 dagen bedenktijd in?

Nadat de koper de ontvangstbevestiging (onderdeel van de koopovereenkomst) heeft ondertekend, heeft hij/zij nog 3 dagen wettelijke bedenktijd. Dit is omdat kopers vaak snel moeten schakelen als zij interesse hebben voor een woning. Vervolgens zou de koper zonder reden van de koop af kunnen afzien.

Hoe kan ik een bod uitbrengen?

Je kunt je bod schriftelijk indienen of telefonisch doorgeven. Het is aan te raden het bod schriftelijk in te dienen om eventuele onduidelijkheden te voorkomen. Het voorstel dient te voldoen aan een koopsom aangevuld met een opleverdatum. Er kunnen voorbehouden aan worden gekoppeld. Te denken aan een voorbehoud van financiering, Nationale Hypotheek garantie of bouwtechnische keuring. Tevens kan er worden aangegeven of er interesse is in overname van roerende zaken. De makelaar bespreekt het voorstel met de verkoper, waarna je een reactie krijgt op je voorstel.

Wat betekent ‘kosten koper’?

Je ziet het vaak op Funda: ‘k.k.’, dit betekent: kosten koper. In dit geval komen de kosten voor de overdracht van de woning voor de koper. Naast de koopsom betaal je dan overdrachtsbelasting (2 procent van de koopsom). En de notariskosten (leverings- en eventueel hypotheekakte) en kosten voor kadastrale inschrijving. Hierom mag de koper de keuze maken voor het notariskantoor.

Hulp bij de koop of verkoop van je woning? Dan contact je Makelaar voor een uur!

Recommended Posts